1- İFRAZ

İfraz; "ayırmak" demektir. Oluşan her bir parçanın ayrı bir parsel numarası altında ayrı bir kütük sayfasına kaydedilmesi işlemine ifraz denir.

2- TEVHİD

Birleştirme; Yani tevhid işlemi; Birbirine bitişik iki parselin tek bir parsel numarası alarak birleştirilme işlemidir.

3- YOLA TERK

İmar planından sonra, umumi hizmet alanlarında kalan bölümlerin, bedelsiz veya bedelli olarak belediyeye terk edilmesi işlemine "terk" denir.

5- APLİKASYON KROKİSİ

Parselin aplikasyon ölçüleri ile parsel sınır koordinatlarının olduğu, varsa parsele tecavüzlü duvar veya bina köşelerinin belirtildiği resmi bir evraktır.

6- PARSEL YER GÖSTERME

Kadastro paftalarında ki parsel köşe noktalarının zeminde yerine belirtilmesi işlemidir.

7- CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Cins değişikliği; bir taşınmazın cinsinin veya tanımının değiştirilmesi işlemidir.

8- BAĞIMSIZ BÖLÜM YER GÖSTERME

Mal sahibi veya vekili tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgilisine zeminde gösterilmesi ve bilinen noktalara göre bunun krokisinin oluşturulması işlemidir.

9- HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME

Bazı hatalardan kaynaklı mimari projede belirtilen bölüm numaraları ile daire kapı numaraları farklıdır. Bu hatanın düzeltilmesi işlemine denir.

10- İRTİFAK HAKKI TERKİNİ

Bir parselin diğer parsel üzerindeki hak ve alacak yükümlülüklerinin kurulmuş olanlarının kaldırılması olarak da tarif edebiliriz.

11- İRTİFAK HAKKI TESİSİ

Parsele kurulacak arzi irtifak hakkı nın oluşturulması işlemidir. Bir parselin Diğer parsel üzerindeki hak ve alacak yükümlülüklerini kurulması olarak da tarif edebiliriz.

12- ZEMİN TESPİT TUTANAĞI

İmar barışından vatandaşların yararlanabilmesi için almaları gereken Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren bir belgedir.

13- HATALI BLOK DÜZELTMESİ

Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numara Düzeltme işlemi, bir şekilde tapu planındaki numarası hatalı yazılan daire, ofis, dükkan gibi bölümlerin hatalı numaralarının düzeltilmesidir.