Yola Terk

Yola Terk işlemi; İmar planlarının uygulanışı sırasında, imar parsellerinin oluşturulabilmesi için taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak taşınmazın tamamının veya bir kısmının imar planına uygun olarak kamu yararına ( yola, yeşil alana, park) terk edilmesi işlemidir.

lihkab

Başvuru için Gerekli Evraklar

" Daha fazla ayrıntı ve sorularınız için bizi hemen arayın "

Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu.